nl

Fiber Telecom AS41327

state-of-the-art Wholesale Network Services

Netneutraliteit

Netneutraliteit is het principe dat de verbindingen van mensen met internet niet worden geblokkeerd, beperkt of oneerlijk geprioriteerd, samen met transparantie over hoe de verbindingen worden gemaakt.

Fiber Telecom ondersteunt en houdt zich aan de beginselen van netneutraliteit en wij geloven dat moderne wereldwijde internetregels vitaal van belang zijn voor een gezonde netindustrie.

Beleidsmakers moeten een open en niet-discriminerend internet en een raamwerk voor netwerkneutraliteit ondersteunen, die gebruikers toegang geeft tot de inhoud, applicaties en services die ze willen, tijdens het bevorderen van continue investeringen, experimenten, differentiatie en innovatie.

Fiber Telecom gelooft in een open internet-ecosysteem, we zijn het volledig eens met professor Tim Wu van Columbia Law School en zijn artikel in het rechtstijdschrift, 'Network Neutrality, Broadband Discrimination', waar in 2003 het woord netwerkneutraliteit werd bedacht.

   http://www.jthtl.org/content/articles/V2I1/JTHTLv2i1_Wu.PDF

“The Internet came together as a miracle, really. Anyone with a wire can publish, we need to keep it that way.”

Barry Diller